هاریکارێن رێڤه‌به‌ری

هـاریـکـارێ رێــڤـه‌بـه‌رێ گـشتى بـۆ کـاروبـارێـن رێـک و پـرا 

-    ئه‌ندازیار ( حسین ابراهیم صالح ) هاریکارێ رێڤه‌به‌رێ گشتى بۆ کاروبارێن رێک وپرا. 
-    ل (2013/2/18) هاتیه‌ هه‌لبژارتن بۆ پوستى هاریکارێ رێڤه‌به‌رێ گشتى. 
-    ل (1962/7/1) ژ دایکبوویه‌، ل کولیژا ئه‌ندازیارى ل زانکۆیا مویسل به‌شێ ژێدەرێن ئاڤێ ل سالا (1982 ــ 1983) دەرچویه‌.

 

 

هـاریـکـارێ رێــڤـه‌بـه‌رێ گـشتى بـۆ کـاروبـارێـن ئــاڤـه‌دانـکـرنێ

 -    ئه‌ندازیار ( شیرزاد قادر محمود ) هاریکارێ رێڤه‌به‌رێ گشتى بۆ کاروبارێن ئاڤه‌دانکرنێ. 
 -    ل (2016/1/17) هاتیه‌ هه‌لبژارتن بۆ پوستى هاریکارێ رێڤه‌به‌رێ گشتى. 
 -    ل (1972/4/5) ژ دایکبوویه‌، ل کولیژا ئه‌ندازیارى ل زانکۆیا سه‌لاحه‌دین به‌شێ شارستانى ل سالا (1993 ــ 1994) دەرچوویه‌.